לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתע"ס - חלק ט' שיעור 45 | עמודים תתיז-תתיח

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס חלק ט' שיעור 45 | עמודים תתיז-תתיח

סיכום השיעור בנקודות

1. כדי להוליד את ז"א ואפילו כדי לעבר אותו שיוולד צריכים לג' שותפים בדיוק כמו שהיה בעולם הנקודים.

2. א"א דאצילות שהוא בריח התיכון בו מוחזקות הרשימות שעליהם צריך לצאת ז"א לכן הוא שותף בהולדת ז"א דאצילות.

3. אח"פ המעלים את הגלגלתא ועיניים דתחתון במקרה של ז"א הגלגלתא ועיניים שלו דבוקים הן באח"פ דא"א והן באח"פ דאו"א.

4. הנה"י הדבקות ואח"פ דאמא דאריך הם עיקר הז"א.

5. יש לנו כלל תמיד נולדים מהעליון יחד עם זאת משוייכים תמיד לבחינה שאותה צריך לגלות ולהוציא אותה מהכוח אל הפועל.

6. ז"א מלביש למטה מטבור דאריך שבחינה זו הוא צריך לגלות ולהלביש ולא את האו"א שבכלל לא מגיעים למקום זה אלא מסתיימים בטבור דאריך.

7. גם הנקבה שדבוקה לז"א מתנהלת כמוהו וגם היא מקבלת, אומנם מז"א, אבל היא באה לבטא רצון יותר עמוק של אמא ולכן דרך שמה היא מקבלת את המנצפ"ך הב' שלה ובונה את הרחם דווקא מהכוח של אמא באמצעות ז"א.פחות פריטים

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא