לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתע"ס - חלק ט' שיעור 43 | עמודים תתיג-תתיד

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס - חלק ט' שיעור 43 | עמודים תתיג-תתיד

סיכום השיעור בנקודות

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא