תלמוד עשר הספירות – חלק ב עמוד פא-פב

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

נקודות שיעור 45 - תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ב' הסתכלות פנימית פרק י' עמוד פ"א ה' תמוז תשע"ט בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני

1. ישנו חוק שלא ניתן לקבל אלא בכלי דאור חוזר שהוא הכלי של היחד. 2. המושג זיווג דהכאה מכיל בתוכו ב' הפכים. נשאלת שאלה איך הם עומדים יחד ? שהכאה זה כמו שנאה, וזיווג זה אהבה. 3. בכל בחינה, בכל חומר, בכל ישות, ישנם ב' כוחות הנקראים כח המושך וכח הדוחה. השילוב של שניהם יחד והאיזון ביניהם, הוא המאפשר לקבל. 4. כדי להבין זה נותן בעה"ס משל על כדור הארץ, שמקבלת בני אדם וחפצים עליה. כדי להבין את דרך הקבלה הראויה, מראה לנו במשל ב' אפשרויות שאותן הוא מפריך. 5. סברה ראשנה- הקבלה היא בגלל כח המושך . הפרכתה- היה בולע את הדבר לתוכו. 6. סברה שניה- ישנו כח הדוחה הן מלמעלה והן מטעם כדור הארץ, הן מלמטה. הפרכתה- בלי לרצות לקבל, לא יהיה מי שיקבל. 7. הדרך הנכונוה והראויה לקבל, היא על ידי כך שאנחנו מייצרים כלי שהוא מאחד את שני הכוחות הנקראים כח המושך וכח הדוחה . לכלי הזה קוראים כלי דאור חוזר ורק בו ניתן לקבל אור. 8. המסך, שהוא כח הצמצום, הוא המאפשר, על ידי תהליך הנקרא זיווג דהכאה, לייצר כלי, הנקרא אור חוזר המלביש שבו (על ידי התפשטותו מלמעלה למטה) ניתן לקבל את האור. 9. מסקנה נפשית- לא ניתן לאדם לקבל שום ידיעה ושום תענוג אם אינו יודע לשלב את ב' הכוחות בהתייחסות שלו לאותה מציאות המופיעה מולו. שהם ההשתוקקות לדבר והיכולת לדחות את הדבר. השילוב של ב' הכוחות האלה והחיבור ביניהם, הוא המאפשר לבנות כלי לקבל את התענוג או את הידיעה מהדבר. בזאת בע"ה סיימנו את חלק ב'. מחר בע"ה נתחיל את חלק ג'.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

שאלות לחזרה ושינון חלק ב אותיות סט-ע:

1. מה ההבדל ומה המדרג בד' בחינות דאו"ח? 2. מתי פועל הכלל "כי כל העב יותר הוא חשוב יותר וכל הזך יותר הוא שפל יותר" ומתי פועל הכלל ההפוך, דהיינו שכל הזך יותר הוא חשוב יותר וכו'? 3. מדוע מלכות כלולה מכל י"ס דאו"ח? הבא דוגמא לכך. 4. עפ"י איזה חוק הזדככות המסך מגלה את ה' הבחינות שבבחי"ד בעוד שבטעמים הן אינן מגולות? 5. מהו התהליך של גילוי הקומות זו למטה מזו ומהן?

מסך מלא