לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתע"ס - חלק ט' שיעור 40 | עמודים תתז-תתח

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס - חלק ט' שיעור 40 | עמודים תתז-תתח

סיכום השיעור בנקודות

1. כדי שמלכות תהיה עצמאית היא צריכה לקבל אור ע"ב ס"ג ולהתנסר מהז"א, דהיינו להרגיש את הרצונות העצמיים שלה. 2. לאחר שננסרה קיבלה את הכלי המעלה מן שלה שהוא נקרא אח"פ שלה. 3. במצב זה הנקבה שווה אל הז"א והם כב' חצאים של פרצוף אחד. שהזכר תופס את כל קו הימין והנקבה את כל קו השמאל. 4. במצב הקטנות בשונה מהגדלות קיבלה רק את ההארת הגבורות דהיינו דלת וציר הא' ומנצפ"ך הא' מז"א. עתה בנסירה בקבלת העצמאות היא מקבלת רצונות עצמאים ממקור גבוה יותר דהיינו מאמא שהם דלת וציר הב' ומנצפך הב' הנקראים גם עצמות הגבורות. 5. לאחר קבלת עצמאות הגבורות וכלי המעלה מ"ן היא סיימה את מדרגה הו' כדי לעבור מדרגה הז' היא צריכה לעלות שוב להיכל אבא ואמא כדי לקבל אורות. 6. ישנם ג' בחינות רוחא וכלי המעלה מ"ן והמ"ן עצמם, שהם ג' בחינות נפרדות שנראה על פי כתבי האר"י שמקבלת אותם יחד, אולם בעל הסולם מחדד שהם לא מתקבלים יחד. 7. את כלי המעלה מ"ן מקבלת בזמן הו', את המ"ן מקבלת בעלייה השניה שלה להיכל או"א לקבלת אורות, ואת הרוחא דשדי בה בעלה בביאה קדמאה מקבלת בעלייה השניה שלה בהיכל או"א. שהם נקראים ב"ן דמ"ה דאמא.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא