לעילוי נשמת מאיר שם טוב בן רבקה

הדף היומי בתע"ס - חלק ט' שיעור 38 | עמודים תתג-תתד

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס חלק ט' שיעור 38 | עמודים תתג-תתד

סיכום השיעור בנקודות

1. כאשר העליון מתקין ובונה את התחתון הוא נותן לו מהמצבים שלו שהיו בשלבי ההתפתחות שלו.

2. לעיתים כאשר מדבר על הגדלות של העליון כולל את השלמת כלים וקבלת אורות ביחד במושג גדלות אולם הם נעשים בשני שלבים נפרדים ובהתאם לכך גם כאשר נותן לתחתון, נותן לו כלים ואורות בשני שלבים נפרדים כאשר מעורר את בחינתו שלו מאותו מצב.

3. ז"א ונוקבא נקראים במצב הקטנות שלה אחור באחור. לכאורה הז"א כבר בגדלות אולם היות ומעורר את מצב הקטנות שלו שהוא אחור כדי לתת לה לכן הם נקראים על פי היחסים ביניהם ולא על פי המצב של כל אחד.

4. כאשר הז"א נותן למלכות ומתקין אותה היא נתקנת בסוד אחים בכורים כפי שלמדנו בתחילת החלק באותיות ה-ו,  ופה אומר לנו את אותם דברים שאמר אז ומוסיף שהשלמת כלים לקבלת אורות הם ב' מהלכים נפרדים. וכן מ"ה וב"ן הם שני דברים נפרדים גם ביחס לאחים בכורים.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא