לעילוי נשמת מאיר שם טוב בן רבקה

הדף היומי בתע"ס - חלק ט' שיעור 36 | עמודים תשצט-תת

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס - חלק ט' שיעור 36 | עמודים תשצט-תת

סיכום השיעור בנקודות

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא