לעילוי נשמת מזל בת רחל

הדף היומי בתע"ס - חלק ט' שיעור 34 | עמודים תשצה-תשצו

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס - חלק ט' שיעור 34 | עמודים תשצה-תשצ

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא