לעילוי נשמת לאה בת חנה

הדף היומי בתע"ס - חלק ט' שיעור 33 | עמודים תשצג-תשצד

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס - חלק ט' שיעור 33 | עמודים תשצג-תשצד

סיכום השיעור בנקודות

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא