תלמוד עשר הספירות – חלק ב עמוד עט

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

1. מבנה של כל אחד מהחומרים דהיינו מהספירות שישנם במציאות בנוי מאו"י ואו"ח. כאשר לכתר יש ט' בח' דאו"י וא' דאו"ח, חכמה ח' דאו"י וב' דאו"ח וכן האלאה עד מלכות שיש לה י' ספ' דאו"ח

2. אין שום תפיסה בשום פרט במציאות בלי או,ח - כל תפיסה היא רק עפ"י או"ח. ומכאן נובע שבלי האידיאל שהוא המובן של או,ח,דהיינו יתר דבקות - אין תפיסה אמיתית ושלמה בשום פרט במציאות

3. גם הפרטים שבכל פרט מתנהגים כמו הבח' הכללית של אותה בחינה. למשל - חכמה של כתר תהיה בנויה מח' בחי' דאו,י וב' בחי' דאו"ח. למרות שהיא בתוך כתר הכללי שהוא עצמו ט' בחי' דאו"י וא' דאו,ח

4. בינה דכתר תהיה בנויה כמו הבינה הכללית בז' בחי' דאו"י וג' דאו"ח

5. אל לנו להתפלא מהעובדה שמלכות דכתר הפרטית שיש לה רק או"ח א', דהיינו נפש, יכולה לתת י' בחי' דאו"ח עד שמעלה לכל אחת מהבחינות בפרטיות אח"ח. זאת מתוך העובדה שגם המלכות היא מורכבת. ואם אני תופס את הפרטים שבכתר, אז ודאי שיש שם או"ח לכל פרט.

6. כפי שהכתר מתחלק לפרטים, כך גם החכמה מתחלקת לפרים ולמשל ה כתר של החכמה יהיה בנוי מט' בח' דאו"י וא' דאו"ח כמו הכתר הכללי וכן הלאה בכל הספירות

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

שאלות לחזרה ושינון חלק ב אותיות סט-ע:

1. מה ההבדל ומה המדרג בד' בחינות דאו"ח? 2. מתי פועל הכלל "כי כל העב יותר הוא חשוב יותר וכל הזך יותר הוא שפל יותר" ומתי פועל הכלל ההפוך, דהיינו שכל הזך יותר הוא חשוב יותר וכו'? 3. מדוע מלכות כלולה מכל י"ס דאו"ח? הבא דוגמא לכך. 4. עפ"י איזה חוק הזדככות המסך מגלה את ה' הבחינות שבבחי"ד בעוד שבטעמים הן אינן מגולות? 5. מהו התהליך של גילוי הקומות זו למטה מזו ומהן?

מסך מלא