לעילוי נשמת מאיר שם טוב בן רבקה

הדף היומי בתע"ס - חלק ט' שיעור 30 | עמודים תשפז-תשפח

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס חלק ט' שיעור 30 | עמודים תשפז-תשפח

סיכום השיעור בנקודות

1. כדי שהנקבה תוכל להוליד היא צריכה רחם, הרחם הזה צריך להיות בנוי מב' דלתות וב' צירים. 2. כדי שנקבה תוליד היא צריכה שיהיה לה רחם. הרחם בנוי מב' דלתות שיכולים להוות סגירה וב' צירים שיכולים לצייר את הוולד. (כנגד בינה שהוא כוח המצייר למלכות שהוא כוח הסוגר) 3. כאשר מקבלת הנוקבא דלת וציר הא' זה מציאות שבה היא נקראת נער. 4. במצב השישי שלה היא מקבלת ד' וציר הב' מאמא ואז נבנה לה רחם שלם שבנוי מב' דלתות וב' צירים ואז יכולה לקבל מהזכר את טיפה ההזרעה שנקרא הלובן ולצרף את טיפת האודם שלה ושניהם יחד מתחברים ומצטיירים בתוך הרחם עי ציר הא' וציר הב'. 5. כדי להסביר לנו היטב את ב' הדלתות וב' הצירים מסביר לנו בעל הסולם על סדר הגדלות של כל פרצוף בעת עיבורו עד גמר גדלותו. 6. אין עליית מן מובנת אלא בג' פרצופים הנקראים תחתון עליון ועלי עליון והסדר הוא כדלהלן: א. כאשר העליון נמצא בקטנות דהיינו בגלגלתא ועיניים העליון מעורר אותו לבקש גדלות עי אור עב סג ואז הוא מעלה ביקוש לקבל את האחפ שלו וכשמקבל את האחפ שהיא השתוקקות הפרטית שלו הוא עולה לבקש אורות על ההשתוקקות הזו, כאשר מבקש על עצמו מוחין אז מעלה גם את הג"ע של התחתון בסוד אחים בכורים. 7. אומנם העובר התחתון לא מצטייר בעלי עליון בכלל אומנם עולה לשמה כדי שהעליון שלו יוכל לקבל אורות עבורו ולכן אינו מצטייר כלל שם אלא רק כאשר יורד העליון למקומו עם המוחין שלו אז יכול להתחיל לצייר את העובר.פחות פריטים

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא