לעילוי נשמת מאיר שם טוב בן רבקה

הדף היומי בתע"ס - חלק ט' שיעור 29 | עמודים תשפה-תשפו

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס חלק ט' שיעור 29 | עמודים תשפה-תשפו

סיכום השיעור בנקודות

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא