לעילוי נשמת מאיר שם טוב בן רבקה

הדף היומי בתע"ס - חלק ט' שיעור 28 | עמודים תשפג-תשפד

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס - חלק ט' שיעור 28 | עמודים תשפג-תשפד

1. למדנו בשיעור הקודם שהמלכות כאשר נבנה לה הרחם בזמן השישי שלה הנקראת נערה, היא צריכה שמירה על בחינת המלכות שלה דהיינו מקום הזיווג של חותם תוך חותם כדי שהקליפות לא ינקו ממנה. 2. הטעם שלמדנו בשיעור הקודם מפני שבעולם הנקודים רגליה ירדו מוות, דהיינו שבקל אפשר לפתות את הנקבה לרדת למטה מפרסא מכיוון ששם היא מקבלת את האורות הגדולים ולכן היא צריכה שמירה לא לרדת למטה כדי לקבל את ההארה במקום ההוא. 3. היום למדנו שכאשר אנו רוצים להסתכל על הבחינות של המלכות אנו רואים שלמלכות אין על מה לסמוך בז"א, ולכן היא צריכה שמירה על המקום הזה. 4. המלכות נבנת ממצב הקטנות של זא שבו כל היסוד עלה למקום התפארת ואיתו המלכות לכן אין לה מקום ביסוד שלה שיבנה אותה ממנו אלא רק במקום התפארת, ולכן היא נבנת רק מהתפארת שלו וזה נקרא שאין לה על מה לסמוך מהיסוד שלה. 5. לנצח והוד שבה יש על מה לסמוך למרות שגם הם לכאורה שייכים לגדלות של זא אולם הנצח והוד במצב הקטנות של זא הם לא עולם כולם למעלה אלא נשאר מהם למטה ולכן יש לה על מה לסמוך להיבנות ממנו. 6. מצד השקפה יש לומר שהזא לא בונה את המלכות בצורה שלמה אלא היא צריכה לקבל את בחינת היסוד שלה ממקור אחר שאותו נראה בהמשך היות ותפקיד הנקבה הוא תפקיד של רחם של הוצאה מהכוח אל הפועל שאין לזכר, שאת כל כוח ההשפעה שהוא ט' ראשונות יכולה לקבל ממנו אבל את הכוח של העצם שלה של המלכות שלה אין לה על מה לסמוך עליו. פה היא צריכה להיות עצמאית.פחות פריטים

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא