תלמוד עשר הספירות – חלק ב עמוד עח

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

1. בשיעור הקודם למדנו את המבנה של הומרים הנפשיים של כתר עד תפארת. בשיערו זה למדנו את המבנה של נצח הוא יסוד ומלוכת

2. בנצח ג' דאו"י וז' דאו"ח, בהוד ב' דאו"י וח' דאו"ח, ביסוד א' דאו"י וט' דאו"ח ובמלכות י' דאו"ח.

3. רק ע"י מלכות דאו"ח יש שלמות בתפיסת הפרט, דהיינו רק ע"י תפיסה אידיאליסטית-ערכית שנגזרת מהרצון ליתר דבקות, ניתן לראות ולהשיג את הדבר בשלמותו. כל זמן שהתפיסה את המציאות הן הגשמית והן הנפשית/רוחנית אינה באופן זה, משמע שראינו דבר לא אמיתי.

4. כל אחד מהספירות הפרטיות ופרטי הפרטיות מתנהגת כמו הספירה הכללית הדומה לה, למשל: כתר - שלמדנו שמורכבת מ-ט' דאו"י וא' דאו"ח, אז גם הכתר של בינה וגם הכתר של חכמה וביה וכן כתר בכל מקםו - תמיד יהיה בנוי מט' דאו"י וא' דאו"ח. וכן בכל שאר הספריות בכל מקום שהוא.

5. היכולת שלי לתפוס פרט קטן במציאות היא ביכולת שלי לראות את הפרט הזה כקשור לאידאה, הדרך לעשות זאת היא ע"י מעשה שיפעים את הלבבות להסכים ולהאמין במחשבה האידיאליסטית של אותו פרט

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

שאלות לחזרה ושינון חלק ב אותיות סט-ע:

1. מה ההבדל ומה המדרג בד' בחינות דאו"ח? 2. מתי פועל הכלל "כי כל העב יותר הוא חשוב יותר וכל הזך יותר הוא שפל יותר" ומתי פועל הכלל ההפוך, דהיינו שכל הזך יותר הוא חשוב יותר וכו'? 3. מדוע מלכות כלולה מכל י"ס דאו"ח? הבא דוגמא לכך. 4. עפ"י איזה חוק הזדככות המסך מגלה את ה' הבחינות שבבחי"ד בעוד שבטעמים הן אינן מגולות? 5. מהו התהליך של גילוי הקומות זו למטה מזו ומהן?

מסך מלא