לרפואת הוד בן אתי אורלי

הדף היומי בתע"ס - חלק ט' | שיעור 21 | עמודים תשס״ט-תש"ע

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס - חלק ט' | שיעור 21 | עמודים תשס״ט-תש"ע

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא