לרפואת הוד בן אתי אורלי

הדף היומי בתע"ס - חלק ט' | שיעור 20 | עמודים תשס״ז-תשס"ח

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס - חלק ט' | שיעור 20 | עמודים תשס״ז-תשס"ח

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא