לרפואת דעאל בן אתי אורלי

הדף היומי בתע"ס - חלק ט' | שיעור 14 עמודים תשנ"ו-תשנ"ז

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס - חלק ט' | שיעור 14 עמודים תשנ״ו-תשנ״ז

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא