לעילוי נשמחת יצחק בן שרה

הדף היומי בתע"ס - חלק ט' | שיעור 12 עמודים תשנ"ב-תשנ"ג

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס - חלק ט' | שיעור 12 עמודים תשנ״ב-תשנ״ג

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא