תלמוד עשר הספירות – חלק ב עמוד עה

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

נקודות שיעור 39 - תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ב' הסתכלות פנימית פרק ט' עמוד ע"ה כ"ח סיון תשע"ט בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני

1. כל ספירה פרטית שבכל עולם ועולם כלולה מי"ס פרטיות ופרטי פרטיות וכן הלאה, עד אין קץ. 2. הבורא הוא בלתי מורכב, הבריאה ככללה וכל פרט בה עד אין קץ, הוא מורכב. 3. תפיסה של כל פרט נעשית על ידי תפיסת הפרטים המרכיבים את אותו כלל, היות ותפיסת האדם היא מהפרטים אל הכלל. 4. כל התפעלות, דהיינו אור ידיעה או תענוג, העוברת דרך המדרגות, משאירה רושם בכל מדרגה שעוברת דרכה מטעם שאין העדר ברוחני. 5. כל אור, שהופיע פעם באיזה מדרגה, אינו זז משם לנצח ולכן התפרטות שקרתה פעם אחת בעולם וגילתה מדרגה, המדרגה הזו היא נגישה להתפעמות של שאר הנוצרים, הנמצאים באותה המדרגה, וזה מכיון שאין תמורה נוהג ברוחניים.

❦ בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני. ❡ ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר https://www.instagram.com/hasulam.com... hasulam.site@gmail.com הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

שאלות לחזרה ושינון חלק ב אותיות סט-ע:

1. מה ההבדל ומה המדרג בד' בחינות דאו"ח? 2. מתי פועל הכלל "כי כל העב יותר הוא חשוב יותר וכל הזך יותר הוא שפל יותר" ומתי פועל הכלל ההפוך, דהיינו שכל הזך יותר הוא חשוב יותר וכו'? 3. מדוע מלכות כלולה מכל י"ס דאו"ח? הבא דוגמא לכך. 4. עפ"י איזה חוק הזדככות המסך מגלה את ה' הבחינות שבבחי"ד בעוד שבטעמים הן אינן מגולות? 5. מהו התהליך של גילוי הקומות זו למטה מזו ומהן?

מסך מלא