לעילוי נשמחת יצחק בן שרה

הדף היומי בתע"ס - חלק ט' | שיעור 10 עמודים תשמח- תשמט

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס - חלק ט' | שיעור 10 עמודים תשלמ״ח-תשמ״ט

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא