לעילוי נשמחת יצחק בן שרה

הדף היומי בתע"ס - חלק ט' | שיעור 9 עמודים תשמ"ז- תשמ"ח

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס - חלק ט' | שיעור 9 עמודים תשלמ״ז-תשמ״ח

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא