לעילוי נשמחת יצחק בן שרה

הדף היומי בתע"ס - חלק ט' | שיעור 8 עמודים תשמ"ה- תשמ"ו

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס - חלק ט' | שיעור 8 עמודים תשלמ״ה-תשמ״ו

סיכום

1. כדי שהנקבה תוכל להיות מעוברת בנשמת הצדיקים, צריכים שני זיווגים, שהם שני שלבים הנקראים זיווג דנשיקין וזיווג דיסודות.

2. זיווג דנשיקין הוא קבלת ג' בחי' ע"ב כדי להוריד את ה-ה"ת מג' הבחי' של אח"פ שמאפשר השלמת כלים, דהיינו יצירת רחם לנקבה. בחינה זו נקראת גם רי"ו שבגימ' ג"פ ע"ב.

3. זיווג דיסודות הוא קבלת החסד, דהיינו אור החכמה (חסד=ע"ב) שזה התענוג מקבלת הנקבה במקום ההשתוקקות הרוחנית, דהיינו במקום הרחם שלה. וזה מאפשר לה להיות מעוברת בנשמות הצדיקים.

4. החיבור בין זיווג דנשיקין לזיווג דיסודות יוצר את העיבור וסימן לכך שרי"ו+ע"ב זה אותיות עיבור.

5. כאשר אדם רוצה להוליד את נשמות הצדיקים, דהיינו תענוג מהאמת או הולדת הבנות המאפשרות להתקרב לדבקות בבורא, הוא צריך קודם זיווג רוחני כדי לייצר רחם בנפשו, ורק אז לקבל תענוג ברחם הזה, שחווית התענוג מהקדושה היא זו שמאפשרת לו לייצר תיקון בנפשו ולבנותה ככזו שדבוקה בשם ויכולה לקבל את ההטבה השלמה שלכך נוצרה.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא