לעילוי נשמחת יצחק בן שרה

הדף היומי בתע"ס - חלק ט' | שיעור 6 עמוד תשמ"א- תשמ"ב

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס - חלק ט' | שיעור 6 עמודים תשלמ״א-תשמ״ב

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא