לעילוי נשמחת יצחק בן שרה

הדף היומי בתע"ס - חלק ט' | שיעור 4 עמוד תשל"ז- תשל"ח

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס - חלק ט' | שיעור 4 עמודים תשל״ז-תשל״ח

סיכום

1. כאשר זו"ן עולים לאו"א לבקש על הגדלות שלהם, יחד עם הביקוש שלהם עולים גם רשימות של גלגלתא ועיניים של נשמות הצדיקים.

2. כאשר נעשה זיווג באו"א לטובת האח"פ של הזו"ן, נמצאים איתם יחד בזיווג גם הגלגלתא ועיניים של נשמות הצדיקים, אולם אינם מתעברים שם ועל זה נאמר "אין אשה מתעברת מביאה ראשונה".

3. לאחר שהזו"ן יורדים למקומם ומקבלים את הגדלות, אז הם מעברים ב' הרשימות של גלגלתא ועיניים של נשמות הצדיקים, וזו הפעם הראשונה שהם מתעברים ולא בעלי העליון, אלא רק בעליון ורק כשהוא גדול.

4. לאחר שמתעברים נשמות הצדיקים בזו"ן שירדו למקומם בסדר המדרגה, אז הם נולדים למקומם.

5. אותו הסדר נוהג גם בנשמות הצדיקים, שכשנשמה מקבלת גדלות, אז יחד עם הגדלות שלה, היא מקבלת רשימות של מה שצריך להיוולד ממנה. אולם, היא לא מעברת את הרשימות האלה, אלא אחרי שהיא מקבלת את הגדלות שלה ואז יש בה השתוקקות גדולה לעבר את אותן רשימות שעלו אליה ולהוליד נשמה חדשה נמוכה ממנה.

6. סדר זה נוהג בכל המקומות ואנו רואים את זה באדם שיש בו השתוקקות טבעית להוליד ילדים, כי עם זה שהוא גדל, יש בו רצון שטמון בתוכו להוליד, הן מבחינה גשמית והן מבחינה רוחנית. טבעי הוא לאדם ובריאה הוא שכל הזמן רוצה הבנות חדשות של דברים שעוד לא התבהרו. אנו רואים את זה הן במדע והן ברוחניות בלימוד התורה ופנימיות התורה וכך ראוי.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא