לעילוי נשמחת יצחק בן שרה

הדף היומי בתע"ס - חלק ט' | שיעור 3 עמוד תשל"ה- תשל"ו

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס - חלק ט' | שיעור 3 עמודים תשל״ה-תשל״ו

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא