לעילוי נשמחת יצחק בן שרה

הדף היומי בתע"ס - חלק ט' | שיעור 2 עמודים תשל״ג-תשל״ד

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס - חלק ט' | שיעור 2 עמודים תשל״ג-תשל״ד

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא