תלמוד עשר הספירות – חלק ב עמוד עג

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

סיכום בנקודות עמוד עג, שיעול 37 בפרק ז למדנו על הדרך לייצר כלים, שהם ע"י זיווג דהכאה ולאחר מכן ביטוש שמקדם אותנו להמשיך לייצר כלים ועל הנקודות שהם הפרצופים שנוצרים בדרך הסתלקות האורות והזדככות המסך 2. בפרק ח' אנו למדים את היחס והתנועה בין האורות לכלים 3. ככל שהכלי עבה יותר, ובקדושה מחויב שיהיה לו גם מסך עבה יותר – הוא מושך אור גדול יותר. 4. ככל שהכלי זך יותר, הוא יכול לקבל אור גדול יותר. 5. כניסת האורות לכלים היא עפ"י החוק שמצד הכלים, הכלי העליון נגדל תחילה ומצד האורות האור התחתון נכנס תחילה. 6. כאשר יש לנו רק כלי אחד (כתר) מתקבל רק אור הנפש בכלי הכתר. 7. כאשר יש לנו ב' כלים (כתר וחכמה) יתלבשו ב' אורות נפש ורוח. כאשר אור הרוח בכלי דכתר ואר הנפש בכלי דחכמה. 8. למרות שכלי עבר יותר מושך אור גדול יותר, לא הוא שיקבל את האור הזה, אלא הכלי היותר זך ממנו. כפי שראינו שאם חכמה מושכת את אור הרוח, הכתר מקבל ולא היא. 9. שהבן שואל את האב שאלה, דהיינו מושך אור, האבא, שהוא כלי זך יותר, מקבל הארה גדולה יותר. והבןו למרתו הוא משך את האור, מקבל הארה קטנה יותר. 'כמו שכתוב ומתלמידי יותר מכולם' ❦ בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני. ❡ ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר https://www.instagram.com/hasulam.com... hasulam.site@gmail.com הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

שאלות לחזרה ושינון חלק ב אותיות סט-ע:

1. מה ההבדל ומה המדרג בד' בחינות דאו"ח? 2. מתי פועל הכלל "כי כל העב יותר הוא חשוב יותר וכל הזך יותר הוא שפל יותר" ומתי פועל הכלל ההפוך, דהיינו שכל הזך יותר הוא חשוב יותר וכו'? 3. מדוע מלכות כלולה מכל י"ס דאו"ח? הבא דוגמא לכך. 4. עפ"י איזה חוק הזדככות המסך מגלה את ה' הבחינות שבבחי"ד בעוד שבטעמים הן אינן מגולות? 5. מהו התהליך של גילוי הקומות זו למטה מזו ומהן?

מסך מלא