להרחיב

סיכום השיעור

סיכום בנקודות תע"ס ח"ב עמ' עא 1. כל תהליך שיש לנו מאחרי הצמצום נועד לייצר כלים ולא לקבל אורות 2. לאחר שיצרתי את הכלי בגלגלתא (גל') והזדככה המדרגה והלכתי לייצר כלי של בחי"ג – הכלי של בחי"ד לא נעדר, אלא הוא נשמר והכלי החדש זו תוספת. מטעם החוק של אין העדר ברוחני. 3. לאחר שמזדכך הכלי של בחי"ד דהיינו העוביות של המסך שלו, נעשה זיווג דהכאה על המלגות החדשה שנוצרה בבחי' ג' של ד'. וכל התהליך שהיה בגל' חוזר על עצמו רק בבחי' יותר קטנה. 4. כל המשכה של אור היא תמיד בבחי"ד. רק שבתוך בחי"ד (שהיא ההשתוקקות) יש פרטים ולכןם מושכים בד' של ד', ג' של ד' וכו' על דרך זה. למרות שההמשכה היא ב-ד' אף פעם לא מקבלים בד' אלא משתמשים סמך לייצר כלי דאו"ח שבו מקלבים את האור. 5. כל התהליך שאנו לומדים מלמד אותנו שני דברים עיקריים. * שהתפקיד שלנו הוא לייצר כלים ולא אורת * מאפשר לנו הפרטיה, לראות את הפרטי שבכלל, שמתוך ראיית הפרטים שבכלל אנו בונים את הדבר השלם דרך פרטיו

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

שאלות לחזרה ושינון חלק ב אותיות סט-ע:

1. מה ההבדל ומה המדרג בד' בחינות דאו"ח? 2. מתי פועל הכלל "כי כל העב יותר הוא חשוב יותר וכל הזך יותר הוא שפל יותר" ומתי פועל הכלל ההפוך, דהיינו שכל הזך יותר הוא חשוב יותר וכו'? 3. מדוע מלכות כלולה מכל י"ס דאו"ח? הבא דוגמא לכך. 4. עפ"י איזה חוק הזדככות המסך מגלה את ה' הבחינות שבבחי"ד בעוד שבטעמים הן אינן מגולות? 5. מהו התהליך של גילוי הקומות זו למטה מזו ומהן?

מסך מלא