לעילוי נשמת יצחק בן שרה

הדף היומי בתע"ס - חלק ח' | שיעור 51 עמודים תרצ״ג-תרצ״ד

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 51 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ח'

סיכום

1. בשיעור הקודם למדנו 2 נושאים. הראשון - הרשימות מעולם הניקודים עולים לפה דסג והוא מעלה אותם לבחינת מצח כדי להוליד אותם מחדש כעולם האצילות. לימוד שני - הראש הוא התנגדות להתלבשות אבל יש בו גם שורש להתלבשות בכוח, ושתי בחינות אלו מתבטאות בעולם האצילות כשני פרצופים הנקראים עתיק וא"א. 2. היום הרחבנו את ההבנה בשני הפרצופים עתיק ואריך אנפין. 3 . עתיק הוא כתר דכתר התנגדות להתלבשות ובחינת אמונה למעלה מכל השגה וידיעה, היות ואין בו שורש להתלבשות אלא רק התנגדות להתלבשות. וצריכים לקבל שבשורשי המחשבה שהוא גם שורש התבונה חייבת להיות נקודה שבא אני מאמין כודאי ראשוני שאי אפשר בלעדיו. 4. פרצוף אריך אנפין הוא שורש להתלבשות אורות בכלים והוא נובע מחכמה דכתר שבו יכולה להיות חקירה והשגה לתחתונים אומנם רק לפי חוקים של קודם ונמשך שבכל מקום הם לפי השגת התחתון. 5. את השורש לב' בחינות אלו אנו רואים כבר בד' בחינות דאור ישר שבהם אנו רואים שכתר יש בו ב' השפעות - חסדים לבינה, וחכמה לחכמה שב' השפעות אלו הם השורש למה שיוצא בעולם האצילות, עתיק ואריך אנפין ❦

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא