לעילוי נשמת יצחק בן שרה

הדף היומי בתע"ס - חלק ח' | שיעור 50 עמודים תרצ״ב-תרצ״ג

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 50 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ח'

סיכום

1. כל הלימוד ממעלה למטה הוא לימוד של הסתכלות התהליך בלי קשר למה האדם הנמצא באותו תהליך מרגיש או חווה. אלא לפי סדר עולמות עליונים שהבורא קבע.

2. ההסתכלות ממטה למעלה מפגישה את האדם עם קליפות שיוצרות קושי אבל גם מאפשרות לו – אם יעשה את התהליך – להיות שותף וע"י כך תהיה לו אישיות שמגיעה לאהבה. תו"מ מעשים טובים ותפילה הם אמצעים שמאפשרים לפעות את ה'ממעלה למטה בדרך של ממטה למעלה'

3. המסך דנקודים אע"פ שכתוב שעולה למצח דס"ג, אינו עולה אלא לפה דס"ג וס"ג עצמו בוחר לעלות אותו למצח דס"ג עפ"י האינפורמציה שהעלה המסך. אבל התחתון לא יוכל להכריח את העליון אול הוקות לו לעשות כך או אחרת.

4. עולם אצילות יוצא כפרצופים הנבדלים זמ"ז

5. הכתר של אצילות מתחלק ל-ב' – עתיק וא"א – ראש אמוני וראש מדעי.

6. את ההבחנות בין עתיק לא"א אנו לומדים מההבנה מהו ראש.

7. ראש הוא התנגדות להתלבשות, אולם בתוך התנגדות זו ישנה גם התלבשות בכח. שב' בחי' אלו הן השורש לב' הראשים הנקראים עתיק וא"א. ❦

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא