תלמוד עשר הספירות – חלק ב עמוד סח

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

סיכום בנקודות שיעור 32 - תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ב' הסתכלות פנימית פרק ה' עמוד ס"ח כ' סיון תשע"ט בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני

1. הכח שנוסף על המלכות המצומצמת, שהיא בחינת עיגול, הוא המסך. 2. ההבדל בין עיגולים ליושר הוא במסך שנתחדש בעשר ספירות דיושר ואין אותו בעיגול. 3. ההשתוקקות היא המושכת את האור והיא המפגש של האדם עם המציאות. 4. ללא השתוקקות אין חיים. 5. ההשתוקקות היא כמו משאבה שלא בה מקבלים את האור, אבל חייב אותה כדי למשוך את האור. על האור להתקבל בכלי אחר. 6. כל פעם כשמדברים על האור שעושה משהו, אין מדובר על האור, אלא על הכלי והתפקיד שלנו הלומדים לייצר את ההתמרה הזו. למשל כל ענייני התפשטות האור העליון האמורים, הכוונה היא על ההמשכה מצד הנאצל. 7. כל חלק האור שהיה צריך להיכנס לבחינה ד', כי אליה נמשך, הוא הופך להיות חומר גלם לבנות את היחד , לכן חייב להשתמש בהמשכה שלו אבל לא לקבל בו. 8. האור חוזר המלביש נעשה לבחינת כלי קבלה.צ

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא