תלמוד עשר הספירות – חלק ב עמוד סז

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

בעמוד ס"ז,‏ לאחר שלמדנו על ד' הבחינות ועל כך שהצמצום היה מטעם שבחרה המלכות בייתר דבקות,‏ אנו לומדים על הצורה החדשה של המלכות,‏ שהיא בעצם מלכות של עולם הצמצום שבה אין אור.‏ והנה עתה,‏ מלכות זו רוצה למשוך שוב את האור.‏ כדי למשוך את האור היא משתמשת בכח ההשתוקקות של הבחינה הד' שבה אבל הכוונה שמתוכה היא מושכת את האור היא כוונה של בעל נמת להשפיע שאותה מייצגות ג' הבחינות הקודמות לבחי"ד. כדי שהשימוש בבחי"ד יהיה רק למשיכת האור וכדי שהאור לא יתקבל בתוכה משתמשים בצורה חדשה,‏ המסך,‏ שלא מאפשר שיתקבל אור בחי"ד.

שאלות חזרה

מסך מלא