לעילוי נשמת יצחק בן שרה

הדף היומי בתע"ס - חלק ח' | שיעור 35 עמודים תרס"ג - תרס"ד

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 35 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ח'

בשיעור זה למדנו על היחסים בין הזכר והנקבה בעולם אצילות בהתייחס לרמת הקלקול של הנקבה שבאה בעולם הנקודים. 2. עתיק שהוא הזך ביותר בין הזכרים, לקח לתקן דבר שהוא שלם. שבא מחלוקה ה-א' בעולם הנקודים ממצב הקטנות שהם גו"ע דתכתר וגו"ע של או"א שין להם חיסרון לא מהאור ולא מהכלי. במצב זה הקנבה טמונה בתוך הימין בפרצוף אחד שאין שום ביטוי לשמאל של הנקבה. נקבה אמונית לחלוטין. 3. א"א לקח לנקבה מחלוקה ה-ב'. אמנם רק מצד המיעוט שהאח"פ דכתר שלקח נפלו עדיין לבחי' ראש, שראש נקרא שלמות.ע"כ היחסים ביניהם הם עדיין בפרצוף א' אולם כבר יש שמאל. והם עומידם ימין ושמאל בפרצוף אחד בשונה מעתיק ששם לא ניכר השמאל. 4. או"א לקחו נקבה שיהא מחלוקה ה-ב'. אולם מצד הביטול ולא רק המיעוט, דהיינו שהאח"פ נפלו לבחי' גוךף. כאן היחסים בין הזכר לנקבה מייצרים זכר ונקבה נפרדים ל-ב' פרצופים הנקראים או"א, זכר ונקבה שלכל אחד מהם יש זכר ונקבה, דהיינו מ"ה וב"ן, שמלבישים את א"א בימין ושמאל. 5. בזו"ן לקחו נקבה ממצב יותר מקולקל, שלקחו את הכלים דפנים שנשברו שלא מחמת עצמם. בכלים אלו יש פירוד יותר גדול בין הזכר והנקבה והם עומדים גם בחלוקה שצד הזכר לקח את כל המ"ה והוא בימין והנקבה לקחה את כל צד הב"ן והיא בשמאל והם חלוקה שהזכר שהוא ז"א יש לו מ"ה וב"ן למעלה מחזה והנקבה יש לה מ"ה וב"ן למטה מחזה ועומדים פנים באחור. כל שלעתים הם ימין ושמאל ולעתים פנים באחור. 6. בעולם אצילות ואצילותו של האדם, היא דבר מורכב מ-ה' בחי' המייצירם את פרצוף האצילות של האדם שכדי להגיע לאיזון הנקון צריך את כל הפרצופים האלו באדם אחד ורק כאשר יש לו את כולם הם מהווים בסיס להמשך התיקון של החלקים היותר גרועים שבו שנמצאים בעולמות בריאה. ומטרם שאדם מבסס אותם לא כדאי לו לנסות לתקן דברים יותר קשים אצלו כי ממילא לא יצלח הדבר.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא