לעילוי נשמת יצחק בן שרה

הדף היומי בתע"ס - חלק ח' | שיעור 16 עמודים תרכ"ז - תרכ"ח

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 16 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ח'

1. ג מצבים יש לפרצופי הגר בעולם האצילות, שהם – קטנות גדלות פנים באחור וגדלות פנים בפנים. 2. עתיק נולד מראש דסג למצב הקטנות שלו, בשלב הבא עולה לסג לבקש גדלות, ואכן מקבל גדלות פנים באחור, במצב זה מוליד את אא למצב הקטנות שלו, כאשר אא עולה לעתיק לבקש גדלות אז עתיק עושה זיווג פבפ כדי לתת פבא לאא. 3 לאחר שאא נולד ועלה לעתיק וביקש גדלות וקיבל פנים באחור הוא מעבר את אוא ומוליד אותם בקטנות. כשאוא עלו לבקש גדלות מאא עשה זיווג אא פנים בפנים ונתן פנים באחור לאוא. 4. שאוא קיבלו פנים באחור הולידו את זונ במצב הקטנות ופה במצב זה נגמר הולדת פרצופי אצילות במצב הקביעות שלהם.הצג פחות

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא