לעילוי נשמת יצחק בן שרה

הדף היומי בתע"ס - חלק ח' | שיעור 12 עמודים תר"כ - תרכ"א

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 12 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ח'

חלק ח – תרכ-תרכא 1. הנקבה דעתה קלה היות וצד החסדים שהם הדביקות באידיאה אין לה מצד עצמה אלא שמקבלת מצד הזכר ואצלה זה רק בהתכללות ולכן דעתה קלה. 2. כל עולם אצילות נבנה מצד זכר ונקבה שצריכים להוות מציאות קבועה שלא נשברת יכולה לעלות ולרדת למצב קבוע שלא נשבר. 3. הנקבות שבאו מעולם הנקודים הם אלו שעלולות להישבר בשונה מהזכרים שבהם אין שבירה. 4. שני השיעורים האחרונים למדנו על הנקבות כיצד צריכות להיבנות שלא תשברנה ותהוונה את הקביעות של האני . 5. הנקבה של עתיק הם גו"ע דכתר וגו"ע דאו"א ועוד שהן בחינות שאינן צריכות תיקון כך צריכה להיות אמונתו של האדם שהיא בחינת העתיק שלו. 6. א"א לוקח לנקבה את האח"פ דכתר שזה צד המדע שאינו יורד לגוף ונמצא בראש שהוא לא נגוע בבחינה עצמית כך א"א שמהווה את חכמת האדם צריך לקחת נקבה שלא תלויה בהרגשתו אלא רק בחכמתו בראשו. 7. או"א שהם צד התודעה של האדם שצריכה להתקשר גם לגופו לוקח את אח"פ דאו"א שאמנם ירדו לגוף אבל לא מחמת עצמם הייתה הירידה אלא כי לא היה בהם שימוש לאחר השבירה אולם אם יהיה בהם שימוש אז הם יהיו בלתי נופלים . 8. זו"ן לקחו את הכלים דקטנות דנקודים למרות שנשברו לא היה זה מחמת עצמם וחשוב שקביעות האדם תבנה גם ממצבי קטנות שאם לא ידע האדם להיות קטן ובגאוותו ירצה תמיד להיות בגדלות לא יוכל להחזיק קביעות היות וכל זמן שלא בלע המוות לנצח חייבים להיות לו מצבי קטנות.הצג פחות

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא