תלמוד עשר הספירות – חלק ב עמוד סב

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

בעמוד ס"ב אנו ממשיכים בפרוט של מה שלמדנו אתמול שכל בחינה מד' הבחינות שברצון מחולקת לשתי הבחנות: א) החומר שהגיע לה מהעליון שלה (שהוא נבחן גם לט' הספירות הראשונות שבתוך הבחינה), ב) המהות של אותה הבחינה, שנובעת מהתגובה של אותו חומר אל האור העליון שמגיעה אליו (המהות נבחנת לספירת המלכות שבבחינה).

כך שאתמול פרטנו את ב' ההבחנות שבחכמה, ועל אותו הסדר מפרטים היום את ב' ההבחנות שבבינה, ז"א ומלכות.

בכך סיימנו את פרק ג'. אמנם התחלנו בשיעור את פרק ד' אבל נתחיל לבארו מחר בעזרת ה'.

שאלות חזרה

מסך מלא