לעילוי נשמת יצחק בן שרה

הדף היומי בתע"ס - חלק ח' | שיעור 3 עמודים תר"ג - תר"ד

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 3 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ח'

סיכום בנקודות חלק ח עמודים תרג-תרד 1.בשיעור הראשון והשני למדנו ארבע ידיעות ידעות ראשונה את הכלים השבורים בעולם הנקודים שמתו צריך להחיות דהיינו לעלותם לאצילות וללת הארה ב- כדי להחיות את המתים צריך לבנות פרצוף על פי ב רשמים עקרים שהם אצילות צריך לצאת בעוביות דשורש ותיקון של ג קוים שלישית גם את הגר צריך לתקן ולא רק את הזת למרות שהם לא נשברו אבל הפכו לקטנים ולא רלונטים לתיקון כי הרי לא הצליחו רביעית העליה של הביקוש להוליד את הפרצוף הבא היא עד ראש הסג כי הוא הראש המתוקן שנשאר לאחר השבירה 3. הפרצוף שאנו מולידים בסג הוא מה במילוי אלפין שהא מורה על תיקון של הפרסא העומדת באלכסון 4. הפרסא בעולם הנקודים עמדה לרוחב ושניסינו לקבל על הכלים שהיו מתחת לפרסא הם נשברו כי היו עם סיגים כאשר הפרסא באלכסון אז ניתן לעלות את האחפ למעלה מביע לאצילות ושם לתקנן ולהחיותן 5.גם באצילות יוצאים טעמים נקודות תגין ואותיות והפרצופים שיצאו באצילות מייצגים אותן כנגד טעמים עתיק וכנגד נקודות תגין ואותיות אא אוא וזון 6. כאשר נאמר שעולם הנקודים יוצא מהמצח אין הכוונה צמצום ג אלא הכוונה צב דהיינו מלכות שעולה לנקבי עיניים בקומת כתרהצג פחות

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא