לעילוי נשמת יצחק בן שרה

הדף היומי בתע"ס - חלק ח' | שיעור 1 עמודים תקצ"ט

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 1 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ח'

שיעור 1 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ח' סיכום שיעור עמודים תקצ"ט- ת"ר ד' אייר תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני קודם כל שמחה גדולה. למדנו לשמוח. חלק ח' מדבר על עשר ספירות של עולם אצילות. סיימנו לשבור ומתחילים לבנות. את כל התודה חייבים לבעל הסולם. ממש אוצר גלום. כדאי לנסות דרך התודה להתחבר לבעל הסולם ולקב"ה. נתפלל שנלמד חלק זה כראוי. כדאי להתרגש מזה. אז אחרי שהיתה שבירת הכלים בעולם הנקודים, אנחנו לא מתייאשים וצריכים לקיים את התכלית ולהתקדם. איך ? בונים עולם חדש. עולם האצילות. הוא נקרא מ"ה החדש. הזדככות העולמות • גלגלתא יצא על ד' • ע"ב יצא על ג' • ס"ג יצא על ב' • מ"ה יצא על א' – עולם הנקודים- נקבה ב"ן – עולם השבירה- ב"ן- יקוק במילוי הה'. • מ"ה החדש- יוצא על שורש- עולם האצילות הנקרא גם עולם התיקון- זכר מ"ה- עולם התיקון- מ"ה- יקוק במילוי א'. גימ' אדם צד הזכר. למה נקרא מה החדש? כי בא לתקן את הנקבה את ב"ן. צד הזכר שבכל אחד הוא זה הבא לתקן. נקבה מלשון נקב. מעתה קוראים לעולם הנקודים ב"ן. כרגע צריך לראות איך בונים את האני האמיתי כי עולם הנקודים נקרא האני הכוזב. אנחנו רוצים לבנות את האני האמיתי. אנחנו מבינים שכל האני הכוזב שלנו יש בו רצונות חזקים והם באו לקבל אור גדול ונשברו. נקראים מתים. למה הם מתים? כי הם רצונות כוזבים כי הם נמצאים למטה מפרסה ורוצים לקבל רק לעצמם. אני רוצה לבנות את האני האמיתי שלי. אני רוצה להחיות את המתים. אותם אני רוצה להחיות. למה? כי הם מבטאים את האני שלי, הם הרצונות שלי. עלי להעלות אותם לעולם האצילות, לאני האמיתי שלי. זה נקרא להחיות מתים. ממה שקרה לנו בכאוס שלנו, לומדים לבנות את האני האמיתי שלנו. אור חכמה לא יכול לרדת למטה מפרסה. אור החכמה נותנת את החיות. בי"ע נקראים עולמות הפירוד כי אין אור חכמה יכול להתפשט בהם. העליה לעולם האצילות הוא תיקון חלקי עבורם. בגמר התיקון יהיה תיקון שלם ותבוטל הפרסה. עלינו להעלות את כל הרצונות שלנו למקום אחר. אתה לא מתקן בהתנהלות הרגילה שלך. כל פעם צריך לתקן ולחזור וזה הזמן שחשים בעולם שלנו. הרי בכל מדרגה שמזדככת עולות רשימות לפרצוף הבא. בעולם א"ק למדנו שכאשר הוא מזדכך הוא מעלה רשימות לראש שלא יכול יותר על ד' ולכן מוליד פרצוף חדש על ג'. שנקרא ע"ב. ממה שקרה לי אני מעלה התרשמות. בעולם הנקודים יש דבר יפה. כל מלך שנשבר יש י"ב בחינות. ט' בחינות אחרונות הכנה לתיקון הטראומה. כשיעלו הרשימות לראש, יגידו לו שצריכים להיוולד בחפץ חסד שהם ג' קוים- כעת עולה לראש אינפורמציה שהרשימות הסתדרו בכלים של ג' קוים. כעת עלי להוציא את אצילות בג' קוים. מעכשיו עלי להוליד בג' קוים- הכנעה הבדלה והמתקה . כך צריכים להיוולד. זה שורשי האמונה. כנגד ג' רגלים ג' אבות וכו' כך בונים את האני האמיתי שלנו מעתה והלאה. לא רק הכנעה והתמסרות. עולים לגובה קומה של שורש. על סוג של רצון של ג' קוים. זו הדרך שבה אצטרך לבנות את עולם אצילות. זה המבנה שלי. - ג' קוים ושורש. בעולם א"ק- כל העבודה היתה בעקודים – עובדים בשביל התכלית בעולם הנקודים- עובדים בקטנות וגדלות פה באצילות משהו חדש- עובדים בג' קוים. יש עיבור- עלי לעשות סדר מיוחד ורק אז להוליד בג' קוים. למה ? כי כך הסתדרו הרשימות. זה מה שסיפרנו על איך מנהלים את השבירה. אחר כך כשאבנה עצמי, אבנה בסדר של ג' קוים. איך יהיה התיקון- כדי שאוכל להוליד בצורה של ג' קוים אני צריך תהליך חדש הנקרא עיבור כמו הריון. .מה יקרה בו? אני צריך הרהור. לא מספיקה לי מחשבה. אחרי מחשבה צריך הרהור שבו אני צריך לתקן עיוות ורק אז אוכל לתקן את ההרגשה. כל מחשבה אני צריך עיבור ורק אז יכול להיוולד. אני צריך שלושה שלבים: עיבור, יניקה וגדלות ואת התהליך הזה אותו אנחנו הולכים ללמוד.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא