לעילוי נשמת יצחק בן שרה

הדף היומי בתע"ס - חלק ז' | שיעור 39 עמודים תקנ"ד - תקנ"ה

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 39 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ז'

סיכום בנקודות עמוד תקנ"ד –כ"ב ניסן תש"ף – איסרו חג פסח בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. אנו רואים הבדל בין המלכים שהם הגוף של הפרצוף לבין הראשים שהראש של הפרצוף שאינו נקרא מלך. 2. אח"פ של הראשים נפל למקום הגוף ולא נשבר, דהיינו לא נפל לשליטת הקליפות ששולטות למטה מפרסה. 3. המלכים, דהיינו הגוף, כן נשבר דהיינו הגוף שהוא אור העב נפל למטה מפרסה וזה נקרא מיתה. ומדוע זה נקרא מיתה? מכיון שיש על זה שליטה של הקליפות ורשעים בחייהם נקראים מתים. 4. הכלים בנפילתם לבי"ע מסתדרים על פי החוק הבא. בכלים ריקים, אחר שנסתלקו מהם אורותיהם, כל כלי העב ביותר נופל למקום נמוך יותר. 5. לפיכך הכלים של המלכים שנפלו לבי"ע הסתדרו באופן הבא : כלי דמלך הדעת נפל לדעת דבריאה, של חסד לבינה דבריאה, של גבורה לחכמה ושל ת"ת לכתר. דהיינו כל העב יותר ירד למקום נמוך יותר. 6. גם הרשימות דהתלבשות היו אמורות להישאר בכלים רק שהכלים נפלו לבי"ע ורשימה אינה יכולה לרדת למטה מפרסה. הן מסתדרות במקום אצילות על פי אותו סדר של הכלים, דהיינו כל העב מחברו נמוך מחברו. 7. לפיכך הרשימות הסתדרו בסר הבא- רשימה של מלך הדעת במקום מלכות דאצילות, של האור של מלך החסד במקום יסוד דאצילות, של אור הגבורה בנצח הוד ושל ת"ת בת"ת.הצג פחות

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא