לעילוי נשמת יצחק בן שרה

הדף היומי בתע"ס - חלק ז' | שיעור 38 עמודים תקנ"ג - תקנ"ד

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 38 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ז'

סיכום בנקודות עמוד תקנ"ב – תקנ"ג – י"ג ניסן תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. ישנו הבדל בין הכלים דראש שנוצרו בגוף לאחר החזרה לקטנות בעקבות השבירה, לבין הכלים דגוף שנשברו ונפלו למטה מפרסה. 2. בכלים דגוף ישנם סיגים ובכלים דראש אין. 3. טעם נוסף – הכלים דראש הם רק שורשי כלים ואין בהם קבלה בפועל של אורות, בכלים דגוף ישנה קבלה בפועל של אורות, כי הם כלים ממשיים. 4. סיגים זה התערבות של נקודת סיום רגלין באמצע המדרגה, שהיא בחינת הרצון לקבל לעצמו הגדול ביותר שעליה היה צמצום א', שנהיה חוק שלא ישתנה לעולם שאסור לקבל שם אור. 5. כאשר האור התפשט ונגע בנקודת הסיג, מיד נשבר הכלי והזיווג בראש פסק באותה בחינה. למשל כשהיה זיווג באו"א על דג' נתפשט הזיווג למלך הדעת שנשבר ומיד בראש נפסק הזיווג על דג' ועבר לזיווג על גב'. 6. כך הזיווגים הולכים ומתמעטים והגופים נשברים והראשים מתבטלים עד שעולה לראש ומוליד פרצוף חדש בגב'. 7. הפרצוף החדש נקרא ישסו"ת, שגם הוא מתפשט ממעלה למטה, למלך ב' שלישים תחתונים דת"ת שמיד נשבר כי האור נוגע בסיג. 8. כך גם בפרצוף ישסו"ת מזדככך המסך יוצאים זיווגים בראש, מתפשטים לגוף, הגוף נשבר והאח"פ של הראש יורד לגוף. 9. לסיכום ראינו הבדל מהותי בין כלים דראש שרק התבטלו לבין כלים דגוף שנשברו ונפלו לבי"ע.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא