לעילוי נשמת יצחק בן שרה

הדף היומי בתע"ס - חלק ז' | שיעור 27 עמודים תקל"ג - תקל"ד

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 27 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ז'

סיכום בנקודות עמוד תקל"ב – תקל"ג כ"ט אדר תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. ישנו הבדל ביען אחורים של הראשים של מלכי דחג"ת לבין האחורים שירדו לגוף של הראשים של מלכי תנה"ימ. ובהתאם לכך תיקונם. 2. האחורים של או"א וישסו"ת נפלו למקום הגוף והיוו כלים לאור הזך של הרשימה שנשארה למעלה מהפרסא 3. הכלים של הז"ת דנקודים ואור העב של הרשימה דהתלבשות נפלו למטה מפרסא 4. יש הבדל מהותי בין ראש דנקודים לז"ת דנקודים שהראש בעצמותו יצא בתיקון של חפץ חסד ובג' קוים, מה שאין כן הז"ת דנקודים יצאו בקו אחד זה למעלה מזה. ולכן גם נשברו. 5. ז"ת דנקודים הם כנגד החברים, שהם זה למעלה מזה או זזה למטה מזה אז הם נשברים. אבל כשיש חפץ חסד ביניהם אז זה תיקונם שאותו נראה בעולם אצילות.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא