לעילוי נשמת יצחק בן שרה

הדף היומי בתע"ס - חלק ז' | שיעור 26 עמודים תק"ל - תקל"א

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 26 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ז'

שיעור 26 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ז' סיכום בנקודות עמוד תק"ל – תקל"א כ"ח אדר תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. אנו רואים הבדל בין שבירת מלכי דחג"ת לבין שמלכי תנהי"מ ובהתם לזה תיקונם 2. שיצאו מלכי דחג"ת, לראש לא היה חפץ חסד ובהתאם לכך השבירה היתה קשה. 3. לראש של מלכי תנהי"מ היה חפץ חסד ולכן שבירתם קלה יותר משבירת מלכי דחג"ת. 4. הראשים של מלכי תנהי"מ קיבלו חפץ חסד מאח"פ של הראשים של מלכי דחג"ת שירדו לגוף וקיבלו חפץ חסד מזיווג אחורים של גו"ע שלהם שנשארו בראש. שעשו זיווג שם אב"א. 5. בעולם התיקון ז"א דאצילות מתוקן כך שמחזה ולמעלה הוא חסדים מכוסים כנגד שבירת מלכי דחג"ת ומחזה ולמטה חסדים מגולים כנגד שבירת מלכי תנהי"מ 6. בכל שבירה של האדם ישנן ב' בחי' של שבירה: כזו שלא היתה לו בה אמונה וכזו שהיתה לו בה אמונה. לפיכך תיקון של כל שבירה נפשית צריכה לכלול חלק של קבלה של דרך באמונה מלמעלה בהתבטלות גמורה וחלק שבו צריכה להיות הבנה ושותפות של התחתון ❦

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא