לעילוי נשמת יצחק בן שרה

הדף היומי בתע"ס - חלק ז' | שיעור 24 עמודים תקכ"ז - תקכ"ח

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 24 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ז'

הדף היומי בתע"ס - חלק ז' | שיעור 24 עמודים תקכ"ז - תקכ"ח

1. לאחר שלמדנו בשיעור הקודם שנשבר מלך ב' שלישים תחתונים דתפארת עתה אנו לומדים שנשברו המלכים נצח הוד שמולכים יחד והם יוצאים בראש מגופא דישראל סבא וגופא דתבונה. 2. הם מולכים יחד מכיוון שתרי פלגי (שני חלקי גוף) שאינם נפרדים זה מזה. 3. לאחר שנשברו מלכי נצח הוד יצא מלך היסוד בזיווג דיסודות דיסוד ולאחריו מלך מלך המלכות בזיווג על המלכות בראש .4 שואל האר"י הקדוש מדוע במלכי דחג"ת לא יצא זיווג על בחינת המלכות ואילו במלכי תנהי"מ כן יצא ועונה ב' תשובות: א. שהמלכות במלכי דחג"ת היא רק התכללות ולא עצם. לעומת זאת המלכות בתני"מ היא המלכות הכללית של כל

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא