לעילוי נשמת יצחק בן שרה

הדף היומי בתע"ס - חלק ז' | שיעור 22 עמודים תקכ"ג - תקכ"ד

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 22 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ז'

סיכום נק' תקכג-תקכד שיעור 22 1. כל המלכים נקראים ע"ש הדעת המזווג בראש . 2. בשיעור זה אנו מדברים על המעבר ממלך שליש עליון דת"ת למלך ב"ש תחתונים דת"ת. 3. מתעוררת קושיה מדוע תת מתחלק לשני מלכים נפרדים? התשובה לכך היא שהת"ת הוא בינה מצד הגוף. וכפי שהבינה מתחלקת לשתי תכונות הנקראות ג"ר דבינה וז"ת דבינה, או בינה ותבונה כך גם הת"ת מתחלקת . 4. לאחר שהסתיים מלך שליש עליון דת"ת יוצא פרצוף חדש ששם הנקבה המתפקדת נקראת תבונה. והזווג הוא בין הזכר הנקרא יש"ס ובין הנקבה הנקראת תבונה שבזווג הזה יוצא ב"ש תחתונים דת"ת שעליו נדבר בשיעור הבא. ❦

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא