לעילוי נשמת יצחק בן שרה

הדף היומי בתע"ס - חלק ז' | שיעור 15 עמודים תקי"א - תקי"ב

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 15 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ז'

סיכום בנקודות עמוד תק"ט – תק"י יג אדר תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. עולם הנקודים מחולק לארבע חלוקות: א – ראש א' ישסו"ת ב – ראש הכתר ג – ראש או"א ד – ז"ת דנקודים 2. השפעת ראש הס"ג הנקרא גם ראש השערות שמשפיע את אורותיו לעולם הנקודים עף הוא מתחלק לארבע חלוקות באופן הבא: א – גו"ע דשערות דיקנא הנקראים גם אח"פ במקום יציאתם. ב – אזן דאח"פ של שערות דיקנא. ג – חוטם פה של אח"פ דשערות דיקנא ד – שטח עליון ושטח תחתון שהוא גוף של שערות דיקנא. 3. היות והז"ת דנקודים חסר מג' האורות הראשונים, לכן הוא מתויג בג' תגין. 4. היות ואח"פ דאו"א, יש לו חיסרון רק של ראש א' ישסו"ת, לכן הוא מתויג בת"ג אחד. 5. היות וגו"ע דא"ו יש בהם גם הארת האזן, והם שייכים לראש, לכן אינם צריכים להיות מתויגים. 6. הלימוד היום נועד להראות לנו את סיבת השבירה ואת רמת השבירה ובעקבות כך לראות כיצד למדוד את החסרונות שלנו מהקדושה, התגין הם בחינת אמונה שצריכה לקשר אותנו לאלופו של עולם. במקרה זה לעולם העקודים. וכל אחד יכול לבדוק בחסרונותיו כמה תגין (או כמה אמונה) הוא צריך להשקיע בהם כדי לקשור אותם לעליון ❦

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא