לעילוי נשמת יצחק בן שרה

הדף היומי בתע"ס - חלק ז' | שיעור 7 עמודים תצ"ו - תצ"ז

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 7 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ז'

שיעור 7 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ז' סיכום בנקודות עמוד תצ"ו – תצ"ז – ג אדר תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. כאשר היתה שביה"כ, אז נפלו הכלים שהם אור העב והניצוצין שהם אור העב של הרשימה אל מתחת לפרסא, ששם מקום בי"ע. ושם יש קליפות ששולטות על הכלים והניצוצין. 2. שליטת הקליפות על הרצונות וכלי של הזיכרון הנקרא ניצוצין, הוא כך שהם גורמים לאדם לרצות יותר ממה שהוא צריך תענוג יותר ממה שהוא מסוגל לעבד להבניה נפשית. 3. כנגד הקליפות יש גם את עולמות דקדושה שהם כנגד האני האמתי של האדם. שמצד העולמות הם נקראים אבי"ע דקדושה. 4. על האדם לנהל את היחס בין אבי"ע דקדושה לאבי"ע דטומאה – ובנפש האדם בין האני האמתי לאני הכוזב. 5. כאשר האדם פוגש את המציאות אז מתעורר לכתחילה אני הכוזב, כי שם מקום התשוקה והרצון של האדם. תפקיד האדם לקחת את הרצון ולעבד אותו ע"י כך שמוריד את הסיגים ממנו, שהיא בחי' הטומאה, לטהר את הרצון ומצרף אותו לבנית האני האמתי שלו, שהוא צד הקדושה 6. הזיהוי של הקדושה הוא דרך מה שמלמדים אותנו רבותינו על הצורה שבה נראית הקדושה. שהיא צורה של עולם אצילות, שהוא נקרא צד של אדם דאצילות וצד הנקבה של אצילות שהם כנדג קב"ה ושכינתה.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא