לעילוי נשמת יצחק בן שרה

הדף היומי בתע"ס - חלק ז' | שיעור 6 עמודים תצ"ד - תצ"ה

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 6 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ז'

1 עולם אצילות נתקן כדי לתקן את כל הכאוס שנוצר בעקבות השבירה בעולם הנקודים

2. התיקון נעשה בצורה הדרגתית ובפרטים בדרך של עליון ותחתון, שהם הפרצופים בעולם אצילות. כאשר כל פרצוף, ככל שהוא יותר עליון לוקח בחי' יותר זכה לתקן

3. עולם אצילות תיקן רק את הראשים ואת הכלים של הקטנות שנשברו שלא מחמת עצמם.

4. כל שאר הבחי' ירדו לעולמות בי"ע וכנגדם נתקנו פרצופים דקדושה בעולמות אלו כדי לתקן את הכלים השבורים.

5. הדרך לתקן בעולם בי"ע נעשית ע"י נשמות שהנשמה היא פנימיות העולם

6. נשמת אדה"ר היא זו שבאה לתקן ותיקנה חלק גדול מהתיקונים, אולם כשחטאה בעץ הדעת יצרה קלקול כמו שהיה בשבירת הכלים.

7. הנשמות התחלקו לפרטים כנגד העולמות, והם הפועלים בתוך העולמות כנגד המציאות הנגלית שאותה צריך לתקן.

8. כאשר יגמר התיקון, דהיינו יתברר כל המאכל מהסיגים שהם הבע"מ לקבל, אז יבולע המוות לנצח יגיע משיח ב"ד ויעזור לכלל הנשמות לעשות את התיקון הסופי ולתקן גם את לב האבן.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא