לעילוי נשמת יצחק בן שרה

הדף היומי בתע"ס - חלק ז' | שיעור 5 עמודים תצ"ב - תצ"ג

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 5 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ז'

סיכום בנקודות עמוד תצב - תצג – א אדר תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. לאחר שבירת הכלים, בעולם הנקודים נוצרו ארבע סוגי כלים א – כלים דהשפעה, שהם מתבריים העולם אצילות. ב – כלים דהשפעה שהתכללו מכלים דקבלה, הם יתברוו בגדלות דאצילות ובהתקנת בי"ע דקדושה ג – כלים דקבלה שהתכללו בכלים דהשפעה, הם יתבררו בבי"ע דקדושה בשיתא אלפי שני ע"י מ"ן של צדיקים ד – כלים דקבלה הנקראים לב האבן, שהם אינם מתבררים עד גמר התיקון. 2. סדר הבירור הוא לאט לאט, כך שבכל פעם מתגלה הרצון המקלוקל ולאחר שמתקנים אותו, לוקחים מאדם את הרגשת השלמות שיש בדבר המתוקן ושוב נותנים לו חיסרון וזאת כדי שימשיך לתקן כי לשם כך הוא בא לעולם. 3. האדם צריך לבנות את האצילות שבו, את נקודת ההשראה הקבועה שאליה הוא מגיע בנפשו כדי לתקן. ממידת ההשפעה והמחויבות שבו ולא ממידת התענוג שבו. כשיעשה כך – אז הוא יוכל לבנות 'אני' קבוע ויציב המאפשר להמשיך לתקן. 4. בעולם התיקון זו פעם ראשונה שישנם זכרים שלקחו נקבות שהיו נפרדות מהן ויוצא שב' פרצופין מתאחדים (פרצוף הזכר נק' מ"ה והנבה ב"ן) ככל שהזכר יותר זך ויותר גבוה הוא מקבל נקבה יותר זכה והפוך. ❦

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא