תלמוד עשר הספירות – חלק ב עמוד מ"ט

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

סיכום שיעור 13 - תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ב' פרק ב' עמוד מ"ט כ"ה אייר תשע"ט בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני

- למדנו שיש גם באדם התחתון כמו בעליון, בכל אחת מהמדרגות, ה' חלקים. - נשמה הוא שם כללי. התלבשות אורות בכלים - השמות הפרטיים לנשמה נרנח"י. - המדרגות האלה יש להן מעלות, דרוג. - היחידה העליונה ביותר והתחתונה ביותר היא נפש. כל אור מיוחס לכלי שראוי לו. - הכלי היותר זך כתר ובו מתלבש אור היחידה, אחריו כלי חכמה ובו אור חיה, כלי בינה אור נשמה, כלי ת"ת אור רוח עד לכלי מלכות אור הנפש. - אז את המבנה הזה יש גם באדם העליון גם באדם התחתון והוא היחס בין כלים לאורות - גם בכלים דעיגולים וגם בכלים דיושר יש אור מקיף ואור פנימי. - הכלים המתפיסים אותם הם כלי פנימי וכלי חצון - אור פנימי הוא אור המתלבש במדרגה. הוא מתלבש היות והמדרגה הזדככה באותה רמה של אותו אור. - אור מקיף הוא אור השייך למדרגה וטרם התקבל כי הכלי עדיין לא הזדכך. - כל אור מגיע מהעליון לתחתון אבל צריך השוואת צורה. - יוצא שהחלק התחתון של העליון יש לו השוואת צורה עם החלק העליון של התחתון. - לכן בתחילה מקבל רק החלק העליון אבל זה לא ישאר כך - כל החלקים התחתונים של התחתון לא מקבלים הארה, הם נשארים ריקים, והאור שלהם הוא אור מקיף. - רק הכתר מקבל אור פנימי . - כשרק הכתר מקבל, הוא מקבל את אור הנפש. הוא נקרא אור הנפש מתוך האורות הנקראים נרנח"י. - אז יש אור שבא אוטומטית- ניתן לך מלמעלה ומקיים אותך. - כדי לקבל יותר, צריך לנוע , לתקן ולזכך את עצמך ואז יותר אור מקיף יכנס. - מהו אור מקיף? הוא כשאני יודע מה שאני לא יודע. - אם אני רוצה משהו, יש לו שייכות אלי. סיכום בנקודות- 1. גם באדם תחתון יש חמש בחינות כנגד יקוק וקוצו של יוד כמו שיש באדם עליון ובכל המדרגות. 2. הנשמה הוא שם כללי והפירוט שלה הם נרנח"י שהם אורות מלובשים בכלים, כל אחד בכלי המתאים לו. 3. יש מדרג בנרנח"י. יחידה הגבוה נפש הנמוך. 4. ישנם בכלים דעגולים ובכלים דיושר ב' מושגים אור מקיף ואור פנימי. יש כלי חיצון וכלי פנימי בהתאמה. 5. אור פנימי הוא אור המלובש במדרגה ששייך למדרגה אבל עדין לא התלבש בה ועתיד כן להתלבש בה. 6. העליון באופן אוטומטי נותן לתחתון מהמקום התחתון שלו למקום העליון של התחתון. 7. כל שאר המקומות שהתחתון עדיין לא קיבל בהם, יש לו אפשרות לקבל בה אם הוא יזכך עצמו ואז האור מקיף יהפוך לפנימי ובזה בא על תיקונו השלם. 8. תיקון שלם בכל מדרגה הוא שבכל אחד מהכלים שבונים אותה, התלבש האור השייך לאותו כלי.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

שאלות חזרה:

1. מהו מעלה-מטה ברוחניות? 2. מה מחלק את הרוחני זה מזה? 3. היכן מקבל התחתון את השפע ומהיכן נותן העליון את השפע לתחתון? 4. הסבר מה היא השוואת הצורה בין האור המתקבל במדרגה לבין המדרגה עצמה? 5. הגדר והסבר או"פ ואו"מ.

מסך מלא