לעילוי נשמת יצחק בן שרה

הדף היומי בתע"ס - חלק ז' | שיעור 2 עמודים תפ"ו - תפ"ז

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 2 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ז'

שיעור 2 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ז' סיכום בנקודות עמוד תפו - תפז – כח שבט תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. כל פרצוף מקבל אליו גם את הכלים של הפרצוף הקודם לו שנתרוקנו מאור 2.בעולם הנקודים קיבלו את הכלים הריקניים מנקודות דס"ג, והיות ולהם עצמם לא היו כלים היות ויש להם עביות קלושה, לכן יש משמעות גדולה לכלים דנקודות דס"ג ששמשו בנקודים כי הם העיקריים והיחידים שם. 3. הכלים שבאו מנקודות דס"ג מעורבים עם בחי"ד, שעליה היה צ"א שלא לקבל אור. והיא נקראית סיגים שתוך הכלים. 4. שהגיע האור לז"ת דנקודים ונגע בסיגים, מיד נשבר הכלי וכולו נהיה מעורב בסיגים. 5. יש להבדיל בין הראש דנקודים לגוף דנקודים, שבגוף יש שבירה ובראש יש רק ביטול. 6. ביטול הוא כאשר ממעיטים את האור מגדלות לקטנות אולם לא יורדים למטה מפרסה ולכן לא פוגשים בסיגים. לעומת זאת שבירה, שהיא מתקיימת בגופים, זה כאשר יורדים למטה מפרסה. 7. על האדם לנהל את עבודת הנפש שלו ביחס בין חשק לערך, כך שמלמד את עצמו לחשוק רק עפ"י הערכים. ולצורך כך צריך לנקות את הערכים שלו מסיגים.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא