לעילוי נשמת יצחק בן שרה

הדף היומי בתע"ס - חלק ו' | שיעור 34 עמודים תנ"ג - תנ"ד

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 34 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ו'

שיעור 34 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ו' סיכום בנקודות עמוד תנב - תנג – כא שבט תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. התחלנו ללמוד סדר סבה ומסובב שבו מתאר בעה"ס את ההתהוות והקשרים שיש מא"ס עד למקום שלמדנו (עד פנים בפנים בעולם הנקודים) 2. הצמצום לא נעשה בא"ס, אלא בעולם הצמצום – וליתר דיוק במלכות דעולם הצמצום. 3. בתחילה יצא א"ס. לאחר בחירה ביתר דבקות יצא עולם הצמצום. בסופו נתהוותה הבושה, ובעקבותיה התחלת הסתלקות האור ומעבר לעולם העגולים. לאחריו נמשך שוב האור וע"י מסך נבנה עולם א"ק. אם כך הסדר: א"ס – עולם הצמצום – עולם העגולים – עולם א"ק. 4. י' פעולות נתהוו מהא"ס עד עולם א"ק וזה סדרן: א. הצמצום ב. הרשימות שנשארו מהאור לאחר שנסתלק ג. ע"ס דעיגולים ד. קושיות המסך, דהיינו חוק שדחה את האור מלהתקבל בעיגולים ה. התפשטות אור העליון בחזרה מפאת מטרת הבריאה ו. זיווג דהכאה על אור העליון ז. יצירת כלי חדש הנקרא אור חוזר שמעתה רק הוא הכלי שאפשר לקבל בו הארה ח. יצירת ראש שזה מציאות של קיום מחשבה. ט. התפשטות המחשבה לגוף י. נקודת סיום שהיא נקודת חושך. ששם לא ניתן לקבל את האור. שיתהווה בהמשך למקום של חושך. ❦

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא